Eindhoven Jurist - Onze Diensten

Cornelia_Veldman Eindhoven Jurist neemt zowel conflicten en problemen van particulieren als bedrijven in behandeling. Beide groepen hebben te maken met specifieke zaken, maar in veel gevallen gaat het ook om de andere kant van hetzelfde soort vraagstuk. Het ontslag van een mederwerker bijvoorbeeld kent verschillende facetten, die elk om een eigen, gerichte aanpak en begeleiding vragen, die Eindhoven Jurist kan bieden. Samen met u kijken we naar de meest wenselijke situatie en daarna bepalen we wat in de praktijk de meest haalbare variant daarvan zou kunnen zijn. Op basis van die analyse stippelen we onze strategie uit en gaan we aan de slag om dat doel te bereiken. Met uiteraard ook oog voor de aanpak en bezwaren van de andere partij in de zaak.

Wat kan Eindhoven Jurist voor u als bedrijf betekenen? We kunnen u helpen bij zaken als arbeidscontracten, arbeidsongevallen, artikel 12-procedures, debiteuren, incassozaken, leveranciersconflicten, leveringsvoorwaarden, letselschade, ontslag, overheid (gemeente, provincie of het Rijk), reorganisatie, etc. Waarschijnlijk heeft uw unieke bedrijf nog wel een paar specifieke zaken waar u soms wat juridische hulp bij kunt gebruiken.

Heeft u al eens gedacht aan de mogelijkheid van een JOA ? Een Jurist Op Afroep. Mogelijk heeft u geen behoefte aan of financiële ruimte voor een jurist in vaste dienst. U kunt bij Eindhoven Jurist voor een vast maandbedrag een aantal uren inkopen en die dan inzetten wanneer dat nodig is. Zo heeft u niet de zorg over hoge juridische kosten, maar wel de geruststelling dat u een deskundige achter de hand heeft.

Wat kan Eindhoven Jurist voor u als persoon betekenen? We kunnen u helpen bij zaken als alimentatie/omgangsregeling, arbeidscontract, arbeidsongeval, artikel 12-Procedure, burenruzie, echtscheiding, erfrecht, huurconflict, immateriële schade, incasso, koop & verkoop, letselschade, omgevingsvergunning, ontslag, overheid (gemeente, provincie of het Rijk), verweerschrift, WOZ-bezwaar, etc.

Neem in alle gevallen gerust eens contact op om te kijken hoe Eindhoven Jurist u in uw specifieke situatie tot dienst kan zijn. Waarschijnlijk kunnen we u wijzen op zaken waar u mogelijk zelf niet aan gedacht hebt. Dat kan een ander licht op de zaak werpen en dat is de eerste winst dus al. Voor onze lage tarieven kijkt u hier.

Voorwaarden

Op al onze overeenkomsten, opdrachtbevestigingen en offertes zijn de algemene voorwaarden van Eindhoven Jurist van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de KvK en ook hieronder na te lezen. Onze klanten verklaren automatisch deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en akkoord te gaan met de inhoud ervan.
Lees onze algemene voorwaarden

Copyright

Eindhoven Jurist behoudt zich ten aanzien van alle op deze website geplaatste content het auteursrecht uitdrukkelijk voor. Om die reden is (gedeeltelijke) openbaarmaking, verspreiding en/of verveelvoudiging van tekst-, audio- dan wel beeldcontent afkomstig van deze website, zonder expliciete (schriftelijke) toestemming van Eindhoven Jurist, niet toegestaan.

Disclaimer

Vorm en inhoud van deze website zijn door Eindhoven Jurist met uiterste zorgvuldigheid gekozen. Indien deze website (deels) niet naar behoren functioneert en/of gegevens op deze website onjuist of onvolledig zijn, kunnen noch Eindhoven Jurist noch webdesigner Benul dB aansprakelijk worden gesteld voor de (in)directe schade, voortkomend uit het gebruik van deze website.

Contactgegevens

 • Telefoon:
  +31 (0)40 - 24680 78

 • Email:
  info@eindhovenjurist.nl

 • Correspondentie-adres:
  Eindhoven Jurist
  Postbus 565
  5600 AN Eindhoven